1202drystar@tvg.czpo-ne: 0 - 24

Sanační práce

SanaceVYSOUŠECÍ A SANAČNÍ PRÁCE NA KLÍČ

Po odstranění příčiny a provedení vysoušecích prací, popřípadě dalších opatření, mohou být započaty práce na rekonstrukci prostor do původní podoby. Také zde Vám může pomoci náš tým pracovníků, kteří se specializují na renovace a dokončovací práce při rekonstrukci prostor postižených nejen havárií vody.

Zajistíme koordinaci pracovníků tak, aby na sebe jednotlivé práce plynule navazovaly a nedocházelo tak k časovým prodlevám a Vy jste si mohli užívat opět pohodlí svého domova nebo kanceláře.

V průběhu vysoušení je zpracována kalkulace pro uvedení do původního stavu, kalkulováno je v KROS 4, cenová soustava URS, pro oceňování stavebních prací, který používá většina velkých pojišťoven.

Příklad z realizací našich klientů

Sanační a vysoušecí práce sklepního prostoru

sanace-sklepa_21.jpg

Sanační a vysoušecí práce v Hodoníně

fasada.jpg

Kontakt